Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?

Ôn tập tiếng Anh 4 theo từng Unit có đáp án

Tiếng Anh Unit 13 lớp 4: Would you like some milk?

Nối tiếp bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, đề kiểm tra Unit 13 Would you like some milk? có đáp án dưới đây do website.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh 4 Unit 13 giúp các em học sinh lớp 4 cải thiện kỹ năng làm bài hiệu quả.

1. Look at the picture and answer the question.

Bạn đang xem: Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?

2. Reorder the word to make the correct answer.

3. Circle the mistake in each sentence and rewrite the correct sentence.

4. Writing sentence basing on available words, the first one has been done for you as an example.

ĐÁP ÁN

1. Look at the picture and answer the question.

1 – It is chicken.

2 – They are milk and tea.

3 – No, I don’t.

4 – I like strawberries.

5 – It is mushroom.

2. Reorder the word to make the correct answer.

1 – Would you like some noodles?

2 – What is her favorite drink?

3 – Is pomelo your favorite food?

4 – Do you like milk or yogurt?

5 – Would you like a pizza?

3. Circle the mistake in each sentence and rewrite the correct sentence.

1 – I like mushrooms and tomatoes.

2 – Her favorite food is cheese.

3 – My brother’s favorite drink is coffee.

4 – I don’t like salmon.

5 – My mother and my father don’t like watermelon.

4. Writing sentence basing on available words, the first one has been done for you as an example.

1 – What is his favorite drink? – It is milk.

2 – What is her favorite food? – It is chicken.

3 – What is Minh’s favorite drink? – It is tea.

4 – What is Trang’s favorite food? – It is pork.

5 – What is Susan’s favorite fruit? – It is grape.

Trên đây là Đề luyện tập Unit 13 tiếng Anh lớp 4 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, … được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *